da

ESG

ViaCon tager anklager om ulovligheder meget alvorligt. Vores politik er derfor som følger: 

ViaCon stræber efter de højeste standarder, hvad angår miljøbeskyttelse, samfundets velbefindende og sund ledelsesstil. 

Bæredygtighed er et nøgleord i det 21. århundrede. Vi mener, at en bæredygtig måde at tænke på skal definere alle vores handlinger, også dem som ikke direkte er relateret til miljøet, men snarere til samfundets velbefindende. 

Siden 2021 har ViaCon udarbejdet en klar ESG-strategi, som bidrager til fire af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

ESG-resultater i 2020: 

 • Definerede vores ESG-strategi for 2023 inklusive mål for 2021 
 • Lancerede en elektronisk whistleblowerkanal 
 • Definerede et sæt nye compliancepolitikker, som er godkendt af bestyrelsen 
 • Lancerede compliancekursus (E-learning) for alle medarbejdere 
 • Udviklede en ”one stop shop” på intranettet for ESG, inkl. politikker og kurser 
 • Introducerede ”Winningtemp Engagement Survey” og eNPS-rapportering 
 • Opdaterede autorisationsmatrix 

ESG-resultater i 2021: 

 • Udviklede bæredygtighedskrav til vores løsninger 
 • Udviklede værktøj til at måle vores eget klimaaftryk 
 • Øgede medarbejderengagement & eNPS 
 • Forbedrede arbejdsmiljøet (tabte dage) 
 • Reducerede affalds- og råvareforbrug 
 • Reducerede forbruget af el i vores plastrørsproduktion