da

Vores løsninger 

En bred og konkurrencedygtig produktportefølje indenfor broer, underføringer, geotekniske løsninger samt regnvandshåndtering.

Stærkt og konceptuelt udviklingsarbejde, som løbende forbedrer nuværende produkter og finder nye løsninger

Forskning i samarbejde med førende universiteter, som har resulteret i mange banebrydende idéer

Fremragende projektindsigt, som skaber tilpassede og konkurrencedygtige løsninger på kundens problemer

Internationale kompetencer i koncernen med moderne ressourcer i kombination med lokalt ingeniørarbejde, hvor vi er tæt på markedet og vores kunder

Vores løsningsområder

Med mere end 35 års erfaring inden for anlægsarbejder har vi specialiserede bro- og underføringsløsninger i verdensklasse og produkter, som er stærke og langtidsholdbare, omkostningseffektive og bæredygtige. 

Vi tilbyder stålrør til nyanlæggelse, reetablering, udvidelser og relining af broer, viadukter, under- og overføringer, faunapassager, tunneler etc., som anvendes til at etablere infrastrukturforbindelser og -passager. 

Vores avancerede geotekniske løsninger og produkter hjælper med at løse alle problemer inden for geoteknik. 

Vores løsninger strækker sig fra jordarmering til deponeringsanlæg samt regnvandsbassiner og meget mere. Vi tilbyder et bredt udbud af løsninger og produkter, bl.a. geosynteter som geotekstiler, geonet og geomembraner samt gabioner og støttemure etc. 

Med vores tekniske ekspertise er ViaCons regnvandsløsninger og -produkter designet til at tackle udfordringerne med håndtering af store og pludselige mængder regnvand. 

Vi tilbyder løsninger, som strækker sig fra afledning og infiltration af regnvand til opmagasinering af brandvand og separation af olie og sand.