da

Bridges & Culverts Solutions

At give kunderne miljøvenlige, omkostningseffektive og fleksible løsninger.

Med mere end 35 års erfaring inden for anlægsarbejder har vi specialiserede bro- og underføringsløsninger i verdensklasse og produkter, som er stærke og langtidsholdbare, omkostningseffektive og bæredygtige. 

Vi tilbyder stålrør til nyanlæggelse, reetablering, udvidelser og relining af broer, viadukter, under- og overføringer, faunapassager, tunneler etc., som anvendes til at etablere infrastrukturforbindelser og -passager. 

Kunder

Slutbruger: Vej- og jernbanemyndigheder
Direkte kunder: Entreprenører og kommuner

Anvendelsesområder

Broer og underføringer, veje og jernbaneviadukter, faunapassager, fodgængertunneler etc. 

Konkurrencefordele

Lavere totalomkostning sammenlignet med betonløsninger på flere anvendelsesområder, f.eks. mindre broer og underføringer, faunapassager, fodgængertunneler, jernbaneviadukter etc. c.

UltraCor viacon eesti
UltraCor
SuperCor SuperCor viacon eesti
SuperCor
Multi Plate viacon eesti
MultiPlate
ConSpan viacon eesti
ConSpan
HelCor viacon eesti
HelCor
Plastic pipes viacon eesti
Plastrør