da

GeoTechnical Solutions

Førende leverandør af GeoTechnical Solutions til en række applikationer.

Vores avancerede geotekniske løsninger og produkter hjælper med at løse alle problemer inden for geoteknik. 

Vores løsninger strækker sig fra jordarmering til deponeringsanlæg samt regnvandsbassiner og meget mere. Vi tilbyder et bredt udbud af løsninger og produkter, bl.a. geosynteter som geotekstiler, geonet og geomembraner samt gabioner og støttemure etc. 

Kunder

Entreprenører, ejere af deponeringsområder og kommuner

Anvendelsesområder

Broer og underføringer, veje og jernbaneviadukter, faunapassager, fodgængertunneler etc.

Geosyntetiske løsninger til veje og jernbaner (primært separation, forstærkning/armering og dræning) samt miljøteknik og grundvandsbeskyttelse

Konkurrencefordele

Førende leverandør inden for tekniske løsninger ved hjælp af geosyntetiske produkter i Europa, som ofte reducerer både miljøpåvirkning og omkostninger.

Jordarmering
Jordseparering
Erosionskontrol
Geomembraner
Dræning
Støttemure
Plastrør