da

Hvorfor vælge ViaCon? 

ViaCons aktiviteter 

Koncernen blev grundlagt i 1986 i Sverige og Norge. ViaCon er en førende leverandør på det europæiske marked med fokus på produktion og teknisk salg af fleksible, korrugerede stålkonstruktioner og plastrør, som anvendes til at bygge broer, underføringer og faunapassager samt regnvandsmagasiner og brandvandstanke. ViaCon tilbyder innovative, konkurrencedygtige og bæredygtige løsninger.

I årets løb har virksomheden udnævnt et antal nøglepersoner i det nye hovedkontor i Nya Hovås i Göteborg.

ViaCons vision

ViaCon ønsker at være førende på sine kernemarkeder og anerkendt og respekteret for sine tekniske kompetencer og løsninger.

Europa, og især Central- og Nordeuropa, er ViaCons hjemmemarked. ViaCon har også aktiviteter på andre markeder, og derfor håndteres mulighederne efterhånden, som de opstår. ViaCon har i øjeblikket ingen ambitioner om at arbejde globalt, men ønsker at styrke sin position i Vesteuropa.

Fokus på bæredygtighed betyder, at ViaCon vil differentiere produktudbuddet med meget lønsomme løsninger og understøtte vores kunders efterspørgsel efter bæredygtige og miljøvenlige løsninger.

Anvendelse af koncernens store tekniske kompetencer i ViaCons løsninger er nøglen til at differentiere og opbygge bæredygtig konkurrenceevne.

Kundefokus 

ViaCon har altid haft stort fokus på at afdække kundens behov og levere optimale og innovative løsninger til alle projekter. Vi tror, at målet for et vellykket slutresultat er baseret på en forståelse for kundens behov, vores store tekniske erfaring og produkter af høj kvalitet samt at finde de optimale løsninger til hvert enkelt projekt. 

ViaCon Group har mere end 35 års erfaring i at anvende egenproducerede produkter og produkter i topkvalitet fra nøje udvalgte langsigtede partnere. ViaCon arbejder konstant med at udvikle produktudbuddet for at kunne levere merværdi til sine kunder.