da

Gabioner 

Støttemure til horisontal jordstabilisering 

Gabioner beskytter skråninger og styrker broers landfæste

Gabioner er en støttemur af gravitationstypen, der ofte anvendes til at armere jord i nærheden af vand eller til konstruktion af brovederlag. De ligner rektangulære kurve fremstillet af svejset net eller dobbeltsnoet metaltråd. Kurvene fyldes med sten på stedet eller leveres fyldte og stables derefter oven på hinanden. Gabioner er populære på grund af deres miljøvenlighed, omkostningseffektivitet og fleksibilitet.

Kontakt os
René Veggerby Hansen
Michael Nonbo
Download Catalogue

Egenskaber & fordele 

Omkostningsbesparende

Gabioner er langt hurtigere at installere og mere miljøvenlige end tilsvarende støttemure af beton. Prisen for en kvadratmeter gabionsvæg er op til 70 % lavere end en betonmur. Desuden kan man spare på transportomkostningerne, hvis man bruger lokalt forekommende materialer. 

Naturligt design

En gabionsvæg kan med sin stenoverflade virke mere æstetisk sammenlignet med en kold og ubrudt betonoverflade. Gabioner er meget velegnede som et arkitektonisk element. Gabionsvægge er generelt mindre udsat for graffiti eller anden vandalisme end betonmure. 

Tilpasningsvenlig

Der kan vælges specifikke parametre til anvendelsen, så både dimensioner, net, stålets tykkelse og korrosionsbeskyttelse kan tilpasses.

Miljøvenlig

En gabionsvæg har et CO2-aftryk, som er omkring 80 % lavere end en betonmur i tilsvarende højde. Ved at lade klatreplanter dække gabionsvæggen reduceres CO2-påvirkningen yderligere i hele gabionens lange levetid.

Holdbar

Gabioner består af korrosionsbeskyttet metaltråd, som sikrer en lang levetid på op til 120 år. De har høj vandgennemtrængelighed, hvilket giver god afvanding og det belaster ikke væggen med yderligere vægt.

Anvendelsesområder
 • Konstruktion af støttevægge 

 • Forstærkning af brinker ved vandreservoirer eller transportsystemer, der støder op til reservoirerne 

 • Anlæggelse eller styrkelse af brovederlag 

 • Understøtte konstruktioner ved armeret jord 

 • Måtter anvendt til konstruktion af vadesteder og tiltag, der begrænser erosion af vandløbsbunde og -brinker, vandreservoirer og åer nær bropiller og jordkonstruktioner 

 • Midlertidige konstruktioner, som øger højden af eller forstærker åbrinker 

 • Trapezformede kurve anvendes til konstruktion af fritstående vægge, skærme, skillevægge 

 • Støjvolde

Request a quote or brochure

  Overvejer du et projekt? 

  Kontakt os

  FAQ’s

  This is text that will be here so that it looks nicer. something

  How are UltraCor® structures different from other ViaCon bridge solutions?

  They are stronger and wider than SuperCor®, Hamco MP200plus®. As opposed to CON/SPAN, they are made of steel and not concrete so they are more ecological and 30-40% more cost-efficient. And unlike Acrow® 700XS®, they are applicable for buried solutions but take a bit longer to install.

  Kontakt os 

  Kontakt din lokale repræsentant! 

  Kontakt os