da

Geonet

Geosyntetiske produkter til jordarmering & stabilisering 

Geonet forstærker stejle skråninger og stabiliserer veje

Geonet er specialiserede, geosyntetiske produkter, der ofte anvendes i anlægsprojekter for at stabilisere og armere jorden, særligt stejle vej- og jernbanedæmninger. Det kan fremstilles af forskellige polymerer og kan svejses af bånd, ekstruderet, vævet eller knyttet. Geonet karakteriseres ved en brudstyrke fra 20 til 1600 kN/m. Det garanterer en væsentlig forøgelse af jordens bæreevne. Det kan designes til en levetid på op til 120 år, og de kan modstå kemisk og biologisk nedbrydning.

Geonet kan også indgå i geokompositter sammen med ikke-vævet (nålet) geotekstil, hvor geonettet stabiliserer jorden, mens geotekstilet separerer og filtrerer den. Ved at vælge denne løsning sparer man monteringsomkostninger og øger effektiviteten ved bløde jordbundstyper.

Kontakt os
René Veggerby Hansen
Michael Nonbo
Download Catalogue

Egenskaber & fordele 

Omkostningseffektivt

Geonet kan anvendes på stejle skråninger og støttemure til en pris, som er væsentligt lavere end en traditionel støttemur af beton. Geonet reducerer også behovet for store mængder af stenmateriale ved konstruktionen, hvilket gør dem til en mere omkostningsbesparende løsning. 

Hurtig og enkel montering

Installering består i at rulle geonettet ud på den klargjorte jord og kræver ikke tungt udstyr. Det kan udføres under forskellige vejrforhold. 

Høj stivhed

Vi fører geonet med høj stivhed, hvilket er vigtigt for stabilisering af jorden, så den ikke kan bevæge sig horisontalt. Takket være evnen til at fordele belastninger ensartet reducerer geonet betydeligt mængden af hjulspor, selv ved ekstremt ugunstige jordbundsforhold. 

Høj modstandsdygtighed

Vi anvender geonet, som er meget modstandsdygtige over for installationsskader. Det er meget vigtigt for at det kan klare trykket, når jorden komprimeres. Den forventede levetid er mere end 100 år. 

Miljøvenligt

Materialet i geonet udleder ingen farlige stoffer til det omgivende miljø. Geonet gør det muligt at minimere mængden af stenmateriale og cement i det øverste lag af vejbelægningen. Det nedsætter produktionspåvirkningen og CO2-aftrykket i forhold til konventionelle metoder. Desuden giver det mindre transportudledninger og mindre behov for at reparere og vedligeholde overfladen i fremtiden.  

Anvendelsesområder
 • Anlæg af veje, stier, jernbanelinjer, sporveje, skovveje og anlægsveje  

 • Anlæg af stejle vej- og jernbaneskråninger 

 • Reparation af nedbrudte skråninger 

 • Anlæg af støttemure 

 • Udvidelse af jernbaneskråninger 

 • Skråninger ved deponier 

.

 • Veje, som fører op til vindmølleparker 

 • Anlæg af lufthavne, oplagringspladser og parkeringspladser 

 • Anlæg af skråninger i blød jord 

 • Forstærkning af undergrund under funderinger 

 • Støjvolde

 • Adgangsveje til byggepladser og kranplatforme 

Request a quote or brochure

  Overvejer du et projekt? 

  Kontakt os

  Kontakt os 

  Kontakt din lokale repræsentant! 

  Kontakt os